Fuji » Relés de estat sòlid

Fuji Electric subministra relés d'estat sòlid que són equips compactes dissenyats especialment per a la substitució de contactors en aplicacions de control de temperatura amb càrregues resistives i inductives.
 
Existeixen diferents versions depenent de si es pretén controlar una, dues o tres fases i un escalat de potències fins als 700A.
 
Característiques generals, depèn segons models:
  • Potència fins 700A per 1PH i 2PH, 500A per 3PH.
  • Commutació per pas per zero per a senyal d'entrada lògica (SSR) i corrent constant.
  • Alarma de trencament de resistència (opcional), per al diagnòstic de la trencament de la càrrega o curtcircuit del tiristor.
  • Muntatge costat amb costat.
  • Disseny especial del dissipador per a una millor refrigeració.
  • Control electrònic amb microprocessador.

 

Models:

  • PT3000M
  • PT3000S