Bufadora d'envasos PET

Aplicació: Industria Embotellat i Embalatge (Barcelona)

Requisits: Es necessitava modernitzar l'automatització d'una màquina de fabricació d'envasos per augmentar la producció, millorar la qualitat de la mateixa i reduir el consum.

Solució: Es van substituir els accionaments hidràulics i neumàtics per un sistema de servomotors control.lats per un multieix Siemens per optimitzar tot el cicle de treball.

Avantatges: Va ser possible reduir la potència total instal·lada de la màquina. Es van evitar residus per oli hidràulic. Es va aconseguir augmentar la producció un 20% i es va millorar amb la repetició dels cicles la qual cosa implica una millora en la qualitat del producte elaborat.