Talladores rotatives de cúpules

Aplicació
Maer (www.maer.es) és una empresa líder en fabricació de maquinària industrial per a la fase de tall de la cúpula de les ampolles fabricades per extrusió o bufat.

La fase del tall de la cúpula és un dels punts més conflictius en les línies d'extrusió, de bufat i envasat en les ampolles de plàstic.

Requisits
L'objectiu principal es centra en la perfecció del tall de les cúpules, la qual s'ha d'aconseguir mitjançant una eficient automatització industrial de la màquina, ja que la màquina és capaç de processar una producció de fins a 60.000 ampolles / hora.

Solució
Es va col·laborar conjuntament amb el personal tècnic de Maer per a una automatització industrial de la talladora.
Com a elements principals d'electrònica industrial es va aplicar un autòmat programable de gamma i prestacions mitjanes, una pantalla (terminal d'operador) per introduir i llegir dades del procés i l'aplicació de variadors de velocitat per a una sincronització entre els motors de les cintes d'entrada / sortida i el motor principal de gir. Conjuntament amb altres dispositius de control i protecció industrial (fonts d'alimentació, transformadors, contactors, disjuntors, magnetotèrmics, etc) s'ha disposat en un quadre elèctric a mida que queda integrat en la pròpia màquina.
A més, la col·laboració en el temps permet una millora contínua de l'eficiència de la màquina talladora de cúpules, així com la qualitat i el servei global ofert.

Avantatges
L'automatització industrial de la màquina talladora permet un perfecte tall de les cúpules, reduint les minves per defecte d'acabat i el deteriorament de les ampolles. D'aquesta manera s'eliminen costos de recuperació i de nova fabricació, es pot reduir de forma notable la quantitat de matèria primera i per tant, reduir i estalviar costos.