Sistema de molins de cacau

Aplicació 

Indústria Alimentació, processat de productes per al cacau 

Requisits 

El client pretén construir una nova planta industrial per al processament del cacau, des de la recepció dels sacs amb matèria primera, la mòlta, alcalinització del cacau, refrigeració, emmagatzematge i ensacat. 

Un punt crític del sistema és l'alt consum elèctric, així com les arrencades i sincronització de motors d'altes potències (100kw). 

Solució 

La solució tècnica d'automatització industrial va passar per la construcció de 6 armaris elèctrics de 5m de llarg, amb tota la aparementa necessària en cada un d'ells (contactors, disjuntors, transformadors, proteccions, controls de cèl·lules de càrrega, ...). 

El control es va fer mitjançant un autòmat programable S7-400 de Siemens comunicat amb altres estacions remotes mitjançant Profibus i amb un doble Scada WinCC de Siemens. 

El sistema d'automatització industrial disposava un total de 1600 punts d'I/O, 30 pantalles per al seguiment del procés per part de l'operador, amb estudi de KPI, estadística de dades de procés, receptes i gestió d'alarmes. 

Per a l'arrencada de motors es va usar en alguns casos arrencadors suaus de la marca Aucom, així com variadors de freqüència Fuji Electric

Avantatges 

Mitjançant aquesta solució d'automatització industrial el client ha aconseguit millorar cicles de treball, optimitzar costos de producció i obtenir uns nous productes més competitius.