Qualitat

Amb la nostra experiència podem demostrar que la qualitat és la raó de ser de qualsevol organització que vulgui perdurar en el temps. I quan parlem de la indústria, la feina ben feta és la única possible.

Els nostres clients només volen solucions fiables. Solucions que permetin reduir la despesa de manteniment del seus equips i instal·lacions ja que saben perfectament que la rendibilitat no es mesura a curt termini.

El compromís de la nostra empresa no finalitza amb l’entrega del projecte, sinó que perdura mentre la solució sigui operativa, assegurant futures ampliacions, manteniments i recanvis.

Malgrat haver demostrat el nostre total compromís amb la qualitat de les nostres solucions durant tots aquests anys, hem volgut certificar-ho i hem volgut desenvolupar mecanismes que assegurin el nostre compromís i que el millorin dia a dia.

Si vol veure el document que certifica el compliment de la normativa ISO9001:2008 cliqui aquí (PDF).